Powiat Sępoleński

Kolaż zdjęć

Wyszukiwanie

Przejdź do: strona główna
Opcje wyszukiwania

BIP

Ścieżka nawigacyjna

Kontakt / Nasza Władza / Komórki organizacyjne /

Ikony społecznościowe

Treść strony

Komórki organizacyjne

PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH (stanowisko)

 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 • Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
 • Zapewnienie ochrony fizycznej Starostwa
 • Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 • Okresowe kontrole ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 • Opracowywanie planu ochrony Starostwa i nadzorowanie jego realizacji,
 • Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Zapewnia:

 • sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa,
 • świadczenie pomocy prawnej,
 • obsługę administracyjną Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu,
 • ochronę praw konsumentów,
 • nadzrór nad stowarzyszeniami,
 • organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków,
 • załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników,
 • realizuje zadania dotyczące problematyki prawno – administracyjnej.

 

WYDZIAŁ FINANSÓW

Prowadzi sprawy związane z:

 • opracowywaniem projektu budżetu powiatu, który jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki powiatu,
 • zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa,
 • organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu

 

STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

Podstawowy zakres działania wydziału:

 • prowadzi całokształt zadań w zakresie przygotowania i koordynacji działań reagowania kryzysowego na administrowanym przez powiat terenie,
 • odpowiada za opracowanie i wdrażanie planów reagowania kryzysowego i obrony cywilnej na obszarze powiatu, przygotowuje i przeprowadza akcję kurierską i pobór.

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I ROZWOJU

zapewnia obsługę w zakresie:

 • udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów,
 • użytkowania i zmiany sposobu użytkowania obiektów,
 • przyjmowania zgłoszeń obiektów oddanych do użytku,
 • odbiorów budowlanych,
 • wydawania zaświadczeń o samodzielności lokalu,
 • prowadzenia inwestycji powiatowych,
 • prowadzenia zamówień publicznych,

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG

Prowadzenie:

 • Systemu ewidencji kierowców.
 • Komputerowego systemu rejestracji pojazdów.
 • Rejestru osób, którym zatrzymano uprawnienia do prowadzenia pojazdów.
 • Wydawania licencji i zaświadczeń na transport drogowy.
 • Nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców i Stacjami Diagnostycznymi.

 

WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 • zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu:
 • prawa wodnego,
 • geologicznego,
 • ochrony środowiska,
 • ochrony przyrody,
 • rybactwa śródlądowego,
 • prawa łowieckiego i gospodarki leśnej

 

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I NIERUCHOMOŚCI

zajmuje się:

 • gospodarowaniem nieruchomościami,
 • wywłaszczaniem nieruchomości,
 • ochroną gruntów rolnych,
 • realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej

 

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI

zajmuje się:

 • organizacją szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
 • powiatowych bibliotek publicznych,
 • upowszechnianiem i organizacją kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 • nadzorem nad uczniowskimi klubami sportowymi,
 • zadaniami promocyjnymi

 

Ułatwienia dostępu       
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.