Powiat Sępoleński

Kolaż zdjęć

Wyszukiwanie

Przejdź do: strona główna
Opcje wyszukiwania

BIP

Ścieżka nawigacyjna

Turystyka / Krajeński Park Krajobrazowy /

Ikony społecznościowe

Treść strony

Krajeński Park Krajobrazowy

Krajeński Park Krajobrazowy położony jest w centralnej części Pojezierza Krajeńskiego i należy do makroregionu Pojezierzy Południowopomorskich. Jego teren obejmuje gminy Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Sośno, Mrocza i Kęsowo.

W opracowaniu jest projekt "Planu Ochrony" dla parku do roku 2025.

Zajmuje powierzchnię 73.850 ha terenu typowo rolniczego, urozmaiconego lasami, pagórkami i jeziorami. Utworzony w 1998 roku Krajeński Park Krajobrazowy powstał z inicjatywy lokalnej społeczności i ma na celu zachowanie unikalnego środowiska przyrodniczego oraz swoistych cech krajobrazu.

Bogactwo form rzeźby tego terenu związane ze zlodowaceniem bałtyckim, występują tu liczne dobrze zachowane formy morfologiczne: ozy, drumliny, kemy, wzgórza morenowe, rynny jeziorne.
Występują tu liczne jeziora i bagna, które dają początek dwunastu wypływającym z tego obszaru rzekom. Pojezierze Krajeńskie leży w dorzeczach dwóch rzek bałtyckich Wisły i Odry, a przez Krajeński Park Krajobrazowy przebiega główny wododział Polski.
Do systemu rzeki Wisły należą rzeki: Kamionka, Sępolenka, Krówka, Wytrych, Kicz, Lucimka (dopływy Brdy), pozostałe: Łobzonka z wodami Lubczy, Orlej, Rokitki, wpadają do Noteci i są dorzeczem Odry.

Na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego spotykamy 80 zbiorników wodnych, z czego wiele jezior powyżej powierzchni 1 ha (ponad 66), a największe to: Więcborskie (218 ha), Sępoleńskie (159 ha), Lutowskie (156 ha), Mochel (153 ha), Stryjewskie (149 ha), Witosławskie (107 ha). Do najciekawszych pod względem krajobrazowym należą te położone w rynnach tworzące ciągi jezior połączone z dolinami rzek.

Najwyższe wzniesienie punkt w Krajeńskim Parku Krajobrazowym i jednocześnie najwyższy punkt województwa kujawsko-pomorskiego - Czarna Góra znajduje się w Górach Obkaskich i liczy 189 m n.p.m.

Tereny leśne Parku stanowia 26% i porastają je bory sosnowe, a na morenach występują lasy mieszane z domieszką grądów, których główny gatunek stanowią dęby z domieszką buka i innych drzew liściastych.
Roślinność Pojezierza Krajeńskiego jest zróżnicowana i stanowi pas przejściowy roślinności o charakterze zbiorowisk zbliżonych do morfologicznej strefy sandrowej. Na runie leśnym na bagnach i licznych torfowiskach, napotkać można liczne stanowiska roślin chronionych i rzadkich.

Ciekawą roślinnością jest ta, która występuje na torfowiskach np. rosiczka, borówka bagienna, żurawina błotna, modrzewica zwyczajna, a z wodnych: grązel żółty i grzybień biały.
Wody powierzchniowe spełniają ogromną rolę w turystyce i rekreacji, a także pozwalają na podglądanie ptactwa wodnego czy zwierząt zamieszkujących te okolice, a roślinność nad brzegami wód i w pobliżu jest ostoją zwierzyny i ptactwa.
W lasach Krajny licznie występuje wiele gatunków grzybów jadalnych oraz zwierzyna łowna: jelenie, daniele, sarny, dziki, lisy, borsuki, jenoty, kuny, na polach zwierzyna drobna: zające, kuropatwy, bażanty oraz wiele gatunków ptaków wodnych na licznych akwenach wodnych i zaroślach śródpolnych.
Z gatunków chronionych do najciekawszych należą: bocian czarny, żuraw, czaple, łabędzie, rybołowy, bieliki, puchacze, bąki, bardzo rzadkie cietrzewie, a ze ssaków: rzadko łosie, powszechnie wydry, bobry, które wyrządzają coraz więcej szkód w gospodarce rolnej i leśnej.
Spośród gadów i płazów występują: jaszczurki, zaskrońce, padalce, żmije. Rzeki i jeziora obfitują w różne gatunki ryb i są dużą atrakcją dla wędkarzy.

Na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego zarejestrowano
96 pomników przyrody w skład, których wchodzą 993 obiekty.

Głównie należą do nich drzewa oraz głazy narzutowe.
Ponadto na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego istnieje
75 obiektów uznanych jako użytki ekologiczne.

Ułatwienia dostępu       
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.