Powiat Sępoleński

Kolaż zdjęć

Wyszukiwanie

Przejdź do: strona główna
Opcje wyszukiwania

BIP

Ścieżka nawigacyjna

Projekty Unijne / Projekt 5.2.1 / KONFERENCJE / Konferencja kontynuacyjna /

Ikony społecznościowe

Treść strony

Konferencja wyjazdowa w Kołobrzegu

Kołobrzeg 20-21 październik 2011 roku

„PROFESJONALIZM URZĘDÓW = SATYSFAKCJA MIESZKAŃCÓW POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem konferencji, która odbyła się w Kołobrzegu 20-21 października 2011 roku było pogłębianie współpracy 5 jst, wypracowanie optymalnego modelu wymiany dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy pięcioma urzędami w aspekcie współpracy finansowej oraz współpracy w dziedzinie turystyki oraz wzmocnienie potencjału administracji samorządowej szczebla gminnego i powiatowego w aspekcie podwyższania poziomu i sprawności realizacji usług.

Przedstawiciele pięciu samorządów spotkali się na konferencji wyjazdowej w Kołobrzegu. Pan Starosta – Tomasz Cyganek – Lider Projektu – uroczyście przywitał wszystkich przybyłych samorządowców . Pan Dominik Baryłka – Kierownik Projektu – przybliżył wszystkim zebranym cel spotkania, tematykę, stan realizacji projektu, planowane działania. Tematyka prelekcji na konferencji dobrana została do aktualnych potrzeb gmin i starostwa w aspekcie  współpracy finansowej i zmieniających się przepisów prawa oraz współpracy dziedzinie turystyki. Prelekcje przeprowadzili: pierwszego dnia Pani Kamila Szczygieł – Główny Specjalista Urzędu Miasta w Szczecinie. Omówiła „Wybrane zagadnienia związane z rozliczeniem podatku od towaru i usług w jednostkach samorządu terytorialnego”. Uczestnicy konferencji mieli możliwość analizy i porównania w/w zagadnień w aspekcie działań swoich jednostek, jak i podmiotów zewnętrznych. Drugiego dnia kontynuowano tematykę z konferencji w Runowie związaną z turystyką. Prelekcję przedstawił Pan Robert Gonia – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły. Przedstawił przykłady współpracy i dobrych praktyk w dziadzinie turystyki na przykładzie projektów realizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły. Omówił aktualne projekty turystyczne realizowane przy współpracy samorządów z terenu powiatu sępoleńskiego i wskazał możliwości – kierunki potencjalnych działań w w/w dziedzinie.

Obie prelekcje zwieńczyła dyskusja i wypracowanie kierunków dalszej owocnej współpracy. 

  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2011.10.24
zdjęcia z konferencji
  • autor: Kamila Jabłońska, data: 2011.10.20

drukuj całą stronę

Ułatwienia dostępu       
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.