Powiat Sępoleński

Kolaż zdjęć

Wyszukiwanie

Przejdź do: strona główna
Opcje wyszukiwania

BIP

Ścieżka nawigacyjna

Edukacja / konkursy powiatowe /

Ikony społecznościowe

Treść strony

MATEMATYKA W WYŻSZYM WYDANIU

W pierwszym dniu marca reprezentacja powiatu sępoleńskiego, złożona z uczniów szkół ponadgimnazjalnych w składzie:

Waldemar Dobreńko - ZSCKR w Sypniewie

Tomasz Hermann - ZSP w Sępólnie Krajeńskim

Damian Jączyński - LO im. J. Korczaka w Więcborku

Mateusz Jureńczyk - ZSP w Sępólnie Krajeńskim

Mateusz Mucha - LO im. J. Korczaka w Więcborku

Michał Wasiak - ZSCKR w Sypniewie

Barbara Wenda - ZSL w Sępólnie Krajeńskim

brała udział w finale IV edycji Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego, organizowanego przez Instytut Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

W aktualnej edycji konkursu wzięło udział prawie 700 uczniów z 36 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, w tym siedmiu z klas o profilu wojskowym. Szkoły zaproszone do udziału w konkursie są objęte patronatem WAT lub noszą imię gen. Sylwestra Kaliskiego. Nasi uczniowie znaleźli się w gronie 96 finalistów konkursu, wyłonionych drogą eliminacji szkolnych. Zarówno na etapie szkolnym jak i w finałowej rozgrywce, zadania konkursowe, przygotowane przez pracowników instytutu, sprawdzały umiejętności z zakresu rozszerzonego z matematyki. Jak podkreślił prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki – twórca i współorganizator konkursu, na finale zebrali się „najlepsi z najlepszych”.

W konkursie, maksymalnie można było uzyskać 22 punkty, rozwiązując zadania otwarte i zadania zamknięte. Największą ilość punktów w naszej ekipie uzyskał Mateusz Mucha, zajmując 16 miejsce, na dalszych pozycjach uplasowali się Damian Jączyński, Mateusz Jureńczyk, Michał Wasiak, Tomasz Hermann, Barbara Wenda, Waldemar Dobreńko.

Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w wykładzie prof. dra hab. inż. Krzysztofa Czupryńskiego, pt. „Zagrożenia chemiczne dla środowiska człowieka. Kontrowersje.”  Zostali również zapoznani z ofertą i wymaganiami, jakie stawia uczelnia WAT.

Wyjazd stał się świetną okazją do odwiedzenia najważniejszych punktów turystycznych i historycznych stolicy.  Z żołnierską precyzją zaplanowany był cały czas pobytu uczniów w Warszawie.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Za rok kolejna porcja matematyki w wyższym wydaniu.

 • autor: Małgorzata Dropińska, data: 2013-03-25
 • autor: Małgorzata Dropińska, data: 2013-03-25
WIEDZA O ZDROWIU W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM

8 lutego 2013 w Zespole Szkół Licealnych w Sępólnie Krajeńskim odbył się etap powiatowy Konkursu „Wiedza o Zdrowiu”. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Do etapów szkolnych przystąpiło łącznie 109 uczennic i uczniów. Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem, gdyż z roku na rok notuje się większą liczbę uczestników. W roku bieżącym było ich o 31 więcej niż w roku ubiegłym. W Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku do udziału w konkursie zgłosiło się 68 uczestników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim 11, a w Zespole Szkół Licealnych w Sępólnie Krajeńskim 30.  Do etapu powiatowego zakwalifikowały się: Katarzyna Malczewska i Arkadiusz Wencka - LO Więcbork, Emilia Miedzińska i Marta Kardasińska – ZSL Sępólno Krajeńskie, Paulina Pawełek – ZSP Sępólno Krajeńskie. Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY i życzymy sukcesów w dalszych etapach.

Dziękujemy jednocześnie nauczycielom i pedagogom (opiekunom konkursu) za aktywne włączenie się w organizację i merytoryczne przygotowanie młodzieży.

 • autor: Lidia Sokulska-Tłok, data: 2013-02-12
 • autor: Jolanta Konitzer, data: 2013-02-08
Powiatowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Zapraszamy mieszkańców naszego powiatu do wzięcia udziału w konkursie.

KONKURS FOTOGRAFICZNY pn. „Aktywne i twórcze formy spędzania czasu wolnego na Krajnie” ROZSTRZYGNIĘTY

Dnia 06 czerwca 2012 r. o godzinie 1300 odbyło się posiedzenie komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny prac fotograficznych zgodnie z konkursem fotograficznym pn. „Aktywne i twórcze formy spędzania czasu wolnego na Krajnie”. Konkurs został ogłoszony 03.10.2011 r. Prace można było nadsyłać do 31.05.2012.

Powołane do oceny prac Jury, jednogłośnie przyznało 2 pierwsze miejsca, tj.

Imię i nazwisko

Temat fotografii

Paula Bukolt

Jezioro sępoleńskie
(Windsufring)

Aleksandra Lida

Jezioro w Więcborku,

(łódka, odbicie w jeziorze)

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie.

Zwyciężczyniom GRATULUJEMY !

 

 • autor: Lidia Sokulska - Tłok, data: 2012.06.14
Nagrodzone zdjęcia
 • autor: Paula Bukolt i Aleksandra Lida, data: 2012.06.14
KONKURS – WIEDZA O ZDROWIU

7 lutego 2012 w Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku odbył się etap powiatowy Konkursu „Wiedza o Zdrowiu”. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Dzisiejszy etap był poprzedzony etapami szkolnymi. Do etapów szkolnych przystąpiło łącznie 78 uczniów, tj. 68 uczniów LO Więcbork, 10 uczniów ZSP Sępólno Krajeńskie. Do etapu powiatowego zakwalifikowały się: Klaudia Krasicka kl. Ia, LO Więcbork, Katarzyna Malczewska kl. Ib, LO Więcbork.

Dziewczętom GRATULUJEMY i życzymy sukcesów w dalszych etapach.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i nauczycielom przygotowującym do konkursu.

 • autor: Lidia Sokulska - Tłok, data: 2012.02.07
 • autor: Lidia Sokulska - Tłok, data: 2012.02.07
ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS NA MASKOTKĘ POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO

W dniu 10.01.2012 r. rozstrzygnięto konkurs na Maskotkę Powiatu Sępoleńskiego.
W związku z nadesłaniem do Starostwa Powiatowego tylko jednej pracy zostało wręczone wyróżnienie dla wykonawczyni, które wraz z nagrodą trafiło do Karoliny Rajskiej z Małej Cerkwicy, uczennicy V klasy Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy. Dyrektorowi Szkoły – Panu Mariuszowi Liss, wychowawcy klasy – Pani Gabrieli Leśniewskiej oraz nauczycielowi plastyki – Panu Andrzejowi Szumskiemu dziękujemy za włączenie się w akcje organizowane przez Starostwo Powiatowe.

Karolinie – gratulujemy !!!

 • autor: Lidia Sokulska - Tłok, data: 2012.01.13

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym p.t. „Aktywne i twórcze formy spędzania wolnego czasu na Krajnie”.

Konkurs ma na celu wyłonienie prac fotograficznych przedstawiających różne formy spędzania wolnego czasu na Krajnie, a przy okazji pokazały piękno powiatu sępoleńskiego.

Karta zgłoszeniowa do konkursu znajduje się w załączniku.

             I.      Udział w konkursie fotograficznym

1.      Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy zainteresowani.

2.      Uczestnictwo w konkursie zapewnia nadesłanie fotografii konkursowej
z kartą zgłoszeniową, dostarczoną w terminie do 31 maja 2012 r.

3.      Podpisanie karty zgłoszeniowej świadczy o akceptacji warunków konkursu.

          II.      Tematyka fotografii konkursowych

Fotografie powinny tematycznie nawiązywać do elementów związanych
z aktywną i twórczą formą spędzania czasu wolnego na Krajnie.

       III.      Forma fotografii konkursowych

Praca konkursowa powinna mieć formę opisanej fotografii (imię i nazwisko  autora, dane do kontaktu, miejsce wykonania fotografii) w ilości 2 sztuk wywołanych fotografii (format: 15x21 cm.), oraz zapisanej na płycie CD, opisanej imieniem i nazwiskiem.

        IV.      Kryteria oceny fotografii konkursowych

1.      pomysłowość,

2.      walory estetyczne,

3.      ujęcia i nawiązanie do tematu konkursu.

           V.      Terminarz konkursu

1.      Kartę zgłoszenia wraz z fotografiami na leży przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”, do dnia 31 maja 2012 r. (liczy się data stempla pocztowego), lub dostarczyć osobiście na w/w adres, I piętro, pokój nr 29, w godz. 730 - 1530.

2.      Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15.06.2012 r.

        VI.      Przyznawanie nagród

1.      Osoby, które zajmą 3 pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe do kwoty 500 zł., 300 zł., 200 zł. kolejno za każde miejsce.

2.      Nagrodzone i wyróżnione prace zamieszczone będą na stronie internetowej Powiatu Sępoleńskiego, oraz w widocznym miejscu w gmachu tut. starostwa.

3.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania zdjęć do celów promocyjnych.

     VII.      Karty zgłoszenia

Uczestnicy konkursu fotograficznego podpisują karty zgłoszenia do konkursu, które są jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

  VIII.      Jury

1.      Starosta Sępoleński powołuje trzyosobowe jury konkursu.

2.      Decyzje podejmowane są większością głosów.

3.      W kwestiach spornych decyduje przewodniczący jury.

4.      Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji jury.

       IX.      Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki
i Promocji Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

p.t. „AKTYWNE I TWÓRCZE FORMY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU
NA KRAJNIE”

Dane osobowe uczestnika konkursu:

 

IMIĘ:

NAZWISKO:

DATA I MIEJSCE URODZENIA:

ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA:

ADRES DO KERESPONDENCJI:

NR TELEFONU:

E-MAIL

UCZEŃ/ STUDENT/ INNY

SZKOŁA/ UCZELNIA/ INNE

PROFIL/ KIERUNEK STUDIÓW/ INNE

 

OŚWIADCZENIE

Niniejszym zgłaszam udział w konkursie p.n. „Aktywne i twórcze formy spędzania wolnego czasu na Krajnie”.

Data:

……………………………………………

czytelny podpis

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości i akceptuję warunki konkursu

Data:

……………………………………………

czytelny podpis

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu i ogłoszeniem jego wyników na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

Data:

……………………………………………

czytelny podpis

 

 

 

 

 • autor: Lidia Sokulska - Tłok, data: 2011.09.30

Regulamin Konkursu

treść regulaminu (PDF)
(dodano: 2011-09-30 11:41)

drukuj (Regulamin Konkursu)

 • autor: Starosta Sępoleński - Tomasz Cyganek, data: 2011.09.30

Powiatowy Konkurs Plastyczny Maskotka Powiatu Sępoleńskiego.

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

PN „MASKOTKA POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO”

Rozdział I – Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu plastycznego pn. „Maskotka Powiatu Sępoleńskiego”, zwanego dalej konkursem, jest Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, zwane dalej Organizatorem.
 2. Celem konkursu jest pozyskanie materiału do przygotowania maskotki powiatowej. Spośród nadesłanych prac zostanie wybrana jedna, która stanowić będzie podstawę
  do wykonania maskotki Powiatu Sępoleńskiego.
 3. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

Rozdział II – Szczegóły dotyczące konkursu

 1. Regulamin konkursu jest dostępny w Biurze Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji (EK) Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy
  ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 29, na stronie www.powiat-sepolno.pl  oraz na stronie www.bip.powiat-sepolno.pl  Osoba do kontaktu: Lidia Sokulska-Tłok – Inspektor Wydziału EK, nr tel. 52/388 13 32.
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
  z terenu Powiatu Sępoleńskiego.
 3. Uczestnicy wykonują pracę dowolnie wybranymi przez siebie technikami plastycznymi, tj. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, lepienie, itp. Do każdej pracy należy dołączyć informacje zawierające:

- imię i nazwisko uczestnika,

- adres zamieszkania i nr telefonu do kontaktu,

- adres i nr telefonu szkoły, do której uczestnik konkursu uczęszcza,

- nazwa maskotki.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i o prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

 1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik
  i reprezentowana przez niego szkoła wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska w prasie lokalnej oraz na stronie www Powiatu Sępoleńskiego.

Rozdział III – Czas trwania konkursu

 1. Konkurs trwa od 3 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
 2. Prace należy przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście w terminie do 31 grudnia
  2011 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, Wydział EK, pokój nr 29, z dopiskiem: „Konkurs na maskotkę powiatu”.
 3. Prace przesłane i dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
 5. Dostarczone i przesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

Rozdział IV – Nagrody i wyróżnienia

 1. O rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu  zwycięzców decyduje powołana w tym celu przez Starostę Sępoleńskiego Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
 2. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze najciekawszą, której autor otrzyma nagrodę.
 3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 4. Informacja o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana autorom prac za pośrednictwem szkoły, w formie pisemnej.
 5. Nagrody zostaną wręczone podczas sesji Rady Powiatu w miesiącu lutym 2012 roku.

 

 • autor: Lidia Sokulska - Tłok, data: 2011.09.30

Regulamin Konkursu

treść regulaminu (PDF)
(dodano: 2011-09-30 11:58)
 • autor: Lidia Sokulska - Tłok, data: 2011.09.30
Ułatwienia dostępu       
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.