Powiat Sępoleński

Kolaż zdjęć

Wyszukiwanie

Przejdź do: strona główna
Opcje wyszukiwania

BIP

Ścieżka nawigacyjna

Zobacz więcej! / Rada Powiatu / Zaproszenia na komisje Rady Powiatu /

Ikony społecznościowe

Treść strony

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

           Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 21 czerwca 2017 r. (środa) godz. 14:00 w biurze Rady Powiatu w , Sępólno Kraj.


Porządek spotkania:
1. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego. Analiza wydatków powiatu związanych z działalnością spółki Novum-Med w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców.
2. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję.
3. Sprawy wniesione, wolne wnioski
4. Zakończenie


Przewodniczący Komisji
Piotr Kamiński

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński, data: 2017-06-13
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

           Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 21 czerwca ( środa) o godz. 11.30 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.


Porządek spotkania:
1. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego prowadzonego przez Spółkę z o.o. Novum – Med.
2. Przygotowanie Powiatu do sezonu letniego pod kątem sanitarnym.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
5. Zakończenie


Przewodniczący Komisji
Zofia Krzemińska

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

      Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które odbędzie się dnia 19 czerwca br. (poniedziałek) o godz. 15 00 w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. 1. Informacja o trzyletniej działalności ekipy remontowej.
 2. 2. Sprawy wniesione.

 

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

 

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke, data: 2017-06-08
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

        Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 16 czerwca br. (piątek) o godz. 12 30 w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Wstępne zapoznanie się z projektami arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych powiatu na rok szkolny 2017\2018.

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji

Dorota Witkowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2017-06-07
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

       Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 18 maja  2017 r. (czwartek)   godz. 1330 w  sali sesyjnej im. L. Prądzyńskiego , ul. Kościuszki 11 , Sępólno Kraj.

Porządek spotkania:

 1. Analiza kosztów działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka i Warsztatu Terapii Zajęciowej. Przedstawienie wykazu potrzeb poszczególnych placówek.
 2. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie                      

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński, data: 2017-05-11
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 18 maja (czwartek )  godz. 1100w  sali sesyjnej im. L. Prądzyńskiego  w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:               

 1. Przyjęcie sprawozdań z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy, Rodzinnego Domu Dziecka, Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska, data: 2017-05-11
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  15 maja br. (poniedziałek) o godz.  15 00  w Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku.  

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. 1. Informacja na temat stanów technicznych budynków w których świadczona jest opieka społeczna.
 2. 2. Sprawy wniesione.

          

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke, data: 2017-05-05
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  15 maja br. (poniedziałek) o godz.  9 00  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Kraj. (ul. Wojska Polskiego 20)

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Zapoznanie się Komisji z warunkami pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sępólnie.

2. Informacja o sytuacji finansowej placówek oświatowych w I kw. 2017r.

3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

4. Sprawy różne.

 

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2017-05-05
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

                       Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 27 kwietnia  2017 r. (czwartek)   godz. 1330 w  biurze rady.

 Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu.
 3. Przyjęcie informacji na temat kosztów zimowego utrzymania dróg.
 4. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 6. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję.
 7. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 8. Zakończenie                      

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński, data: 2017-04-19
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 27 kwietnia (czwartek )  godz. 1000w  sali sesyjnej im. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:               

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2016 rok.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej  na terenie powiatu.
 3. Stan Sanitarny Powiatu Sępoleńskiego za 2016 rok.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 6. Zakończenie

 

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska, data: 2017-04-19
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  24 kwietnia br. (poniedziałek) o godz.  10 00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2016 wraz ze  sprawozdaniem finansowym.

2. Analiza kosztów funkcjonowania szkół powiatowych w roku 2016 na podstawie wykonania budżetu  Powiatu Sępoleńskiego.

3. Stan sanitarny  powiatowych  placówek oświatowych w roku 2016.

4. Informacja na temat organizacji i przebiegu egzaminów zawodowych w technikach i zasadniczych  szkołach zawodowych.

5. Sprawy różne.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2017-04-14
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  24 kwietnia br. (poniedziałek) o godz.  15 00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 2. 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.
 3. 3. Ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.
 4. 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesje.
 5. 5. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke, data: 2017-04-24
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

       Komisja Rewizyjna  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 19 kwietnia 2017 r. (środa)  godz. 1500 w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:               

 1. Wydanie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu za wykonanie budżetu 2016 r. wraz z wnioskiem absolutoryjnym .
 2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 3. Zakończenie

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Henryk Pawlina                    

 • autor: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Henryk Pawlina, data: 2017-04-14
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  10 kwietnia br. (poniedziałek) o godz.  14 40  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 2. Sprawy wniesione.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2017-04-04
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  10 kwietnia br. (poniedziałek) o godz.  14 40  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 2. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

 • autor: Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, data: 2017-04-04
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

                       Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 30 marca  2017 r.   godz. 1330 w biurze Rady Powiatu.

 Porządek spotkania:

 1. Informacja w zakresie realizacji zadań przez Państwową Powiatową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Komendę Powiatową Policji.
 2. Informacja na temat działalności organizacji i stowarzyszeń w roku 2016.
 3. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

                                         Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński, data: 2017-03-21
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

      Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 30 marca  (czwartek )  godz. 1130 w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:              

 1. Informacja dotycząca działalności organizacji i stowarzyszeń działających na terenie powiatu za 2016 rok.
 2. Opieka paliatywna i długoterminowa w powiecie.
 3. Informacja dotycząca procedury umieszczania dzieci poza rodziną biologiczną w trybie interwencyjnym.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 6. Zakończenie

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska, data: 2017-03-21
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 23 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 830  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.   

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Informacja o realizacji zadań przez Państwową Powiatową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż    

     Pożarną oraz Komendę Powiatową Policji na rzecz placówek oświatowych.

2. Przyjęcie informacji Starosty o realizacji uchwał Zarządu i Rady Powiatu oraz wniosków Komisji Edukacji (…) w 2016r.

3. Informacja na temat działalności organizacji i stowarzyszeń działających na terenie powiatu w roku 2016.

4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

5. Sprawy różne.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2017-03-10
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  27 marca br. (poniedziałek) o godz.  15 00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Przyjęcie informacji w zakresie realizacji zadań przez;

- Państwową Straż Pożarną,

- Ochotniczą Straż Pożarną,

- Komendę Powiatową Policji.

       2. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie prowadzonej działalności.

       3. Sprawy wniesione.

 

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke, data: 2017-03-10
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

        Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 23 lutego 2017 r.   godz. 1330 w biurze Rady Powiatu.

Porządek spotkania:

 1. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem zatrudnienia obcokrajowców na terenie powiatu sępoleńskiego.
 2. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia.
 3. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński, data: 2017-02-15
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

       Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 23 lutego  (czwartek )  godz. 1100 w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

 Porządek spotkania:              

 1. Informacja na temat funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie w 2016 roku.
 2. Informacja o sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem zatrudnienia obcokrajowców na terenie powiatu.
 3. Zapoznanie się z propozycją przyznania nagrody Starosty „Złoty Klucz Przedsiębiorczości”.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska, data: 2017-02-15
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Statutowej

          Komisja   Statutowa Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 21 lutego  (wtorek )  godz. 1030 w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:              

 1. Zaopiniowanie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2,
 2. Sprawy wniesione.
 3. Zakończenie

             Przewodniczący  Komisji

                                                                        Hanna Sobiechowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Statutowej Hanna Sobiechowska , data: 2017-02-14
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  20 lutego br. (poniedziałek) o godz.  15 00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w 2016 roku.
 2. Informacja o sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem obcokrajowców.
 3. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke, data: 2017-02-10
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 17 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 1230  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.  

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

I część posiedzenia w biurze Rady Powiatu:

1. Informacja  Powiatowego Urzędu Pracy na temat zapotrzebowania na pracowników określonych profesji na lokalnych i regionalnym rynku pracy w 2017r. oraz w latach następnych.

2. Omówienie założeń dotyczących organizacji „Drzwi otwartych” w szkołach ponadgimnazjalnych  powiatu  sępoleńskiego.

3. Informacja na temat organizacji II Powiatowych Targów Pracy i Edukacji.

4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

II część posiedzenia w Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie Kraj.:

1. Zapoznanie się Komisji z warunkami pracy ZS nr 2 w Sępólnie Kraj.

2. Sprawy różne.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2017-02-07
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

     Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 26 stycznia 2017 r. godz. 13:30 w biurze Rady Powiatu.
Porządek spotkania:
1. Przyjęcie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o zagrożeniach występujących na terenie powiatu sępoleńskiego.
2. Omówienie i zaopiniowanie uchwał w sprawie zmian organizacji szkół.
3. Ustalenie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2017 rok.
4. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję.
5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
6. Zakończenie.


Przewodniczący Komisji
Piotr Kamiński

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński, data: 2017-01-19
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

     Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 26 stycznia (czwartek ) godz. 11:30 w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.
Porządek spotkania:
1. Ustalenie planu pracy Komisji na 2017 r.
2. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o zagrożeniach występujących na terenie powiatu .
3. Opiniowanie uchwał na sesję.
4. Sprawy wniesione.
5. Zakończenie.


Przewodnicząa Komisji
Zofia Krzemińska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska, data: 2017-01-18
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  23 stycznia br. (poniedziałek) o godz.  15 00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 63).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2017.
 2. Przyjęcie informacji Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego.
 3. Sprawy wniesione.

 

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke, data: 2017-01-10
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 20 stycznia 2017 r. (piątek) o godz. 1130  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.  

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Informacja na temat realizacji wniosku Komisji Edukacji z dn. 20.12.2016 r.
 2. Propozycja oszczędności w oświacie na rok 2017.
 3.  Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji (...) na 2017 rok.
 4. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie zmian w organizacji szkół.
 5. Sprawy różne.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2017-01-10
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 20 grudnia br. (wtorek) o godz.  14 30  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

1. Podsumowanie rocznej pracy Komisji.

2. Wypracowanie założeń do planu pracy Komisji na rok 2017.

3. Sprawy różne.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2016-12-08
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  19 grudnia br. (poniedziałek) o godz.  15 00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 63).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu na 2017 rok.
 2. Przygotowanie sprawozdania Komisji za 2016 rok.
 3. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke, data: 2016-12-08
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

         Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 5 grudnia 2016 r.   godz. 1400  (poniedziałek) w sali im. L. Prądzyńskiego  w Sępólnie Krajeńskim.

  Porządek spotkania:           

  I część godz. 14.00

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.
 2. .Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.

II część spotkania

 1. Przedstawienie opinii do projektu budżetu i WPF poszczególnych komisji.

4. Sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu

5. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.

6. Zakończenie.                                    

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński, data: 2016-11-28
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 5 grudnia 2016 r. (poniedziałek)  godz. 1400 w  sali im. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim.

            Porządek spotkania:              

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.
 3. Zakończenie

                                                            

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska, data: 2016-11-28
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

  Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  5 grudnia br. (poniedziałek) o godz.  14 00  w Sali im. Lucjana Prądzyńskiego  Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. (11a).  

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.

 

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke, data: 2016-11-28
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 5 grudnia br. (poniedziałek) o godz.  14 00  w Sali im. Lucjana Prądzyńskiego  Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. (11a). 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.

 

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2016-11-28
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

     Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 24 listopada  2016 r.   godz. 1400 w biurze Rady Powiatu.

Porządek spotkania:

 1. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych w zakresie sportu, turystyki i organizacji pozarządowych.

 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2016r.

 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

 4. Sprawy wniesione.

 5. Zakończenie

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński, data: 2016-11-16
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

                        Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 24 listopada   2016 r. (czwartek)  godz. 1200w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:               

 1. Przyjęcie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 2. Współpraca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej w 2015 roku.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

                                                       

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska, data: 2016-11-16
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  21 listopada br. (poniedziałek) o godz.  14 30  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Sprawozdanie z działalności LGD ,,Nasza Krajna”.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke, data: 2016-11-10
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 18  listopada 2016 r. (piątek) o godz. 1300  w biurze Rady Powiatu pokój 63.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Przyjęcie informacji o Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

2. Sprawozdanie z działalności LGD „Nasza Krajna”.

3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”.

4. Informacja o realizacji Strategii Obszaru Rozwoju Społ.-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego.

5. Informacja o funkcjonowaniu szkół dla dorosłych prowadzonych przez Powiat.
6. Informacja Zarządu Powiatu na temat pomocy materialnej dla uczniów (stypendia).

7. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

8. Sprawy różne.

 

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2016-11-10
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

  Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 27 października 2016 r. godz. 1300 w biurze Rady Powiatu.


Porządek spotkania:
1. Analiza planów budżetowych na 2017 r.
2. Analiza sprawozdania z działalności Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. w zakresie wykorzystania środków budżetowych na inwestycje drogowe.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2016r.
4. Sprawy wniesione.
5. Zakończenie

 


Przewodniczący Komisji
Piotr Kamiński
 

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński, data: 2016-10-20
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 25  października 2016 r. (wtorek) o godz. 1430  w Sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. (11a).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Sępoleńskim za rok szkolny 2015/2016 (m.in. wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych).

2. Przedstawienie osiągnięć szkół w roku szkolnym 2015/2016.

3. Wstępne sformułowanie wniosków budżetowych dotyczących szkół prowadzonych przez powiat na rok 2017.

4. Informacja odnośnie planów przekazania szkoły Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie pod Ministerstwo Rolnictwa. Przedstawienie planów związanych z zagospodarowaniem pomieszczeń w internacie.

5. Sprawy różne.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2016-10-17
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  24 października br. (poniedziałek) o godz.  14 30  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim.
 2. Informacje o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg.
 3. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke, data: 2016-10-24
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

  Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 29 września  2016 r.   godz. 1300 w biurze Rady Powiatu.

 Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za I półrocze 2016r.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie

 

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński, data: 2016-08-17
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

   Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 29 września  2016 r. (czwartek)  godz. 1100w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

 Porządek spotkania: 

 1.  Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska, data: 2016-09-17
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 27  września 2016 r. (wtorek) o godz. 1430  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2016r.

2  Informacja o ostatecznych wynikach naboru do szkół powiatowych.

3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

4. Sprawy różne.

 

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2016-09-15
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  26 września br. (poniedziałek) o godz.  14 00  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:
I część godz. 14:00  – biuro Rady Powiatu:

 1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione.

II część– wyjazdowa :

 1. Wizja lokalna drogi powiatowej relacji Borzyszkowo-Lubcza.

 

 

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke, data: 2016-09-15
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

         Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 25 sierpnia  2016 r.   godz. 1400 w biurze Rady Powiatu.

  Porządek spotkania:

 1. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych w zakresie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. Podsumowanie 2-letniej pracy ekipy remontowej.                                    
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2016r.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński, data: 2016-08-17
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

      Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 25 sierpnia  2016 r. (czwartek)  godz. 1200w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:              

 1. Informacja o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego
 2.  Informacja z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 3.  Opiniowanie projektów uchwał.
 4.  Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska, data: 2016-08-17
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

     Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 23  sierpnia 2016 r. (wtorek) o godz. 1230  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Informacja o przygotowaniu szkół powiatowych do nowego roku szkolnego z uwzględnieniem prac remontowych przeprowadzonych w obiektach.
2. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu naboru do klas pierwszych szkół  ponadgimnazjalnych.
3. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wykonania planu kontroli w I półroczu 2016r.
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
5. Sprawy różne.

 

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2016-08-09
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

     Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  22 sierpnia br. (poniedziałek) o godz.  13 00  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:
1.  Informacje na temat realizacji inwestycji w obiektach oświatowych.
2. Informacje na temat rolnictwa, leśnictwa i ochrony Środowiska
3. Sprawy wniesione.

 

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke, data: 2016-08-09
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

       Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 22 lipca 2016 r. godz. 14:00 w biurze Rady Powiatu.


Porządek spotkania:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2016r.
3. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji
Piotr Kamiński

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński, data: 2016-07-18
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

  Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 16 czerwca  2016 r.   godz. 1300 w biurze Rady Powiatu.

 Porządek spotkania:

 1. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych i  stowarzyszeń działających na terenie powiatu za rok 2015 i bieżący.
 2. Analiza wydatków powiatu związanych z działalnością spółki Novum-Med w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców.
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2016r.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie

        

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński, data: 2016-06-09
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

   Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 16 czerwca  2016 r. (czwartek)  godz. 1000w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

 Porządek spotkania:               

 1. Przyjęcie informacji na temat działalności organizacji i  stowarzyszeń za 2015 rok.
 2. Informacja na temat stanu sanitarnego powiatu sępoleńskiego za 2015 rok.
 3. Wykonanie zadań Powiatu w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców realizowanych przez Novum – Med sp.z o.o.
 4.  Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 6. Zakończenie.

 

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska, data: 2016-06-09
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

      Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 14  czerwca 2016 r. (wtorek) o godz. 800  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1.  Informacja na temat działalności organizacji i stowarzyszeń działających na terenie powiatu za rok 2015 i bieżący.

2. Stan sanitarny  powiatowych  placówek oświatowych w roku 2015.          

3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

5. Sprawy różne.

      

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2016-06-07
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

   Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  13 czerwca br. (poniedziałek) o godz.  13 00  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:
1. Informacja z działalności ekipy remontowej.

2. Sprawy wniesione.

 

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke, data: 2016-06-06
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

         Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 23 maja 2016 r.   godz. 1300 w sali sesyjnej im. L. Prądzyńskiego.

Porządek spotkania:

 1. Koncepcja przekształcenia placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu sępoleńskiego.
 2. Analiza kosztów działalności domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka, PCPR i Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2016r.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie                           

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński, data: 2016-05-13
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

  Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 19 maja 2016 r. (czwartek)  godz. 1000 w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

 Porządek spotkania:               

 1. Koncepcja przekształcenia placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu sępoleńskiego.
 2. Przyjęcie sprawozdań z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej, Rodzinnego Domu Dziecka , Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo  - Wychowawczych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 3. Zapoznanie się z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 8. Zakończenie.

                                                            

             Przewodnicząca  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska, data: 2016-05-12
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 20  maja 2016 r. (piątek) o godz. 1300  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).
W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Wstępne zapoznanie się z projektami arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych powiatu na rok szkolny 2016/2017.
 2. Koncepcja przekształcenia placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu sępoleńskiego.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy różne.
 5. Zapoznanie się Komisji z postępem prac remontowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  w Sępólnie Kraj. – wizja w Poradni PP

      

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2016-05-09
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

   Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  16 maja br. (poniedziałek) o godz.  13 00  w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Al. 600 lecia 9, Więcbork. 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:


1. Koncepcja przekształcenia placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu sępoleńskiego.

2. Informacja na temat stanu technicznego  budynków w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Więcborku oraz Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku.

3. Sprawy wniesione.

 

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke, data: 2016-05-09
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

  Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 28 kwietnia 2016 r. (czwartek)  godz. 1100 w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania: 

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2015 rok.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej na terenie powiatu sępoleńskiego.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Opieka paliatywna i długoterminowa w powiecie.
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 6. Zakończenie

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska, data: 2016-04-20
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

  Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 28 kwietnia 2016 r.   godz. 1300 w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu.
 3. Przyjęcie informacji na temat kosztów zimowego utrzymania dróg.
 4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2016r.
 5. Sprawy wniesione.
 6. Zakończenie.

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński, data: 2016-04-20
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 26 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godz. 1200  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2015 wraz ze

    sprawozdaniem finansowym.

2. Analiza kosztów funkcjonowania szkół powiatowych w roku 2015 na podstawie wykonania

    budżetu  Powiatu Sępoleńskiego.

3.  Informacja na temat organizacji i przebiegu egzaminów zawodowych w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych.

4. Koncepcja przekształcenia placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu sępoleńskiego.

5. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

6. Sprawy różne.

 

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2016-04-11
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

    Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  18 kwietnia br. (poniedziałek) o godz.  10:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:
I część godz. 10:00  – biuro Rady Powiatu:

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem finansowym
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.
 3. Ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.

 

II częśćgodz. 12:00 – wyjazdowa :

 1. Informacja na temat stanu technicznego  budynków w: DPS dla Dzieci w Kamieniu Kraj.,  DPS w Kamieniu Kraj. oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Małej Cerkwicy.
 2. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke, data: 2016-04-04
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

  Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 24 marca 2016 r.   godz. 1300 w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

 1. Informacja w zakresie realizacji zadań przez Państwową Powiatową Straż Pożarną.
 2. Informacja na temat funkcjonowania Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2016r.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński, data: 2016-03-16
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

  Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 24 marca 2016 r. (czwartek)  godz. 1100 w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania: 

 1. Realizacja uchwał  Zarządu Powiatu oraz wykonanie  uchwał Rady Powiatu  za 2015r.
 2. Profilaktyka zdrowotna w placówkach oświatowych programy edukacyjne.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2016-03-16
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 15 marca 2016 r. (wtorek) o godz. 1300  w sali im. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim.   

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Informacja w zakresie realizacji zadań przez Państwową Powiatową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Komendę Powiatową Policji na rzecz placówek oświatowych.

2. Przyjęcie informacji Starosty z działalności Zarządu Powiatu ( realizacja uchwał Zarządu i Rady Powiatu w 2015r. oraz wniosków Komisji).

3. Przyjęcie informacji na temat funkcjonowania Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

4. Przyszłość terenów po zlikwidowanych liniach kolejowych na terenie powiatu sępoleńskiego z przeznaczeniem pod ścieżki rowerowe.

5. Przyjęcie informacji Starosty na temat zaawansowania prac organizacyjnych powiatu MOS-u w Sypniewie.

6. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

7. Sprawy różne.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2016-03-03
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

  Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  14 marca br. (poniedziałek) o godz.  13:00  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:
1. Informacja dotycząca opłaty za zajęcie pasa drogowego.

2. Przyjęcie informacji w zakresie realizacji zadań przez;

- Państwową Straż Pożarną,

- Ochotniczą Straż Pożarną,

- Komendę Powiatową Policji.

3.  Informacja na temat funkcjonowania Krajeńskiego Parku Krajobrazowym.

4.  Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke, data: 2016-03-03
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

     Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 25 lutego 2016 r.   godz. 1300 w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

 Porządek spotkania:

 1. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w 2015 roku.
 2. Omówienie i zaopiniowanie uchwał w sprawie zmian w organizacji szkół.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński, data: 2016-02-15
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

     Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 25 lutego 2016 r. (czwartek)  godz. 1100 w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

            Porządek spotkania:

 1. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie aktywizacji osób bezrobotnych w 2015r.
 2. Zapoznanie się z kandydaturą osoby zasłużonej dla powiatu sępoleńskiego.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.          

             Przewodnicząca  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska, data: 2016-02-18
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 23 lutego 2016 r. (wtorek) o godz. 1300  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.  

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Przyjęcie informacji dotyczących zmian w organizacji szkół.

2. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy na temat zapotrzebowania na pracowników określonych profesji na lokalnych i regionalnym rynku pracy w 2016r. oraz w latach następnych.

3. Omówienie założeń dotyczących organizacji „Drzwi otwartych” w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu sępoleńskiego.

4. Sprawy różne.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2016-02-05
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  15 lutego br. (poniedziałek) o godz.  13 00  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

              W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

I część godz. 13:00  – biuro Rady Powiatu:

 1. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w 2015 roku.

 

II część godz. 13:50 - Warsztaty Terapii Zajęciowej:

 1.  Informacja na temat stanu technicznego  budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 2. Sprawy wniesione.

 

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke, data: 2016-02-05
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

        Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 28 stycznia 2016 r. godz. 13:00 w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.


Porządek spotkania:
1. Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2015.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
5. Zakończenie.


Przewodniczący Komisji


Piotr Kamiński

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński, data: 2016-01-19
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

       Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 28 stycznia 2016 r. (czwartek) godz. 11:00 w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.


Porządek spotkania:
1.Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w roku 2015.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok.
4. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
5. Zakończenie.


Przewodniczący Komisji


Zofia Krzemińska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska, data: 2016-01-19
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

    Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 26 stycznia 2016 r. (wtorek) o godz. 13:00  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.  

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie  planu pracy Komisji Edukacji (…) na 2016 rok.
 2. Przyjęcie propozycji dotyczących zmian regulaminu wynagradzania oraz składników wynagrodzeń w placówkach oświatowych. 
 3. Sprawy różne.

 

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2016-01-05
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

      Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  20 stycznia br. (środa) o godz.  13:00  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok.
 2. Przyjęcie  planu pracy Komisji Infrastruktury i Gospodarki na 2016 rok.
 3. Sprawy wniesione.

 

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke, data: 2016-01-05
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 28 grudnia  2015 r.   godz. 1300 w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu .

2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetu na 2016 r.

3. Przygotowanie sprawozdania  z działalności Komisji za 2015 rok.

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

5. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

6. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.

7. Zakończenie.

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński, data: 2015-12-15
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

 Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się  dnia 28 grudnia 2015 r. (poniedziałek)  godz. 1100 w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

1.Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w roku 2015.

    2.Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

    3. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.

    4. Zakończenie.

                                

             Przewodnicząca  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska, data: 2015-12-15
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 15 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 1300  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.  

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Podsumowanie rocznej pracy Komisji.

2. Wypracowanie założeń do planu pracy Komisji na rok 2016.

3. Sprawy różne.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2015-12-03
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

 Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  14 grudnia br. (poniedziałek) o godz.  10 30  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

    W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu na 2016 r.
 2. Przygotowanie sprawozdania Komisji.
 3. Sprawy wniesione.

 

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke, data: 2015-12-03
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

  Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 26 listopada 2015 r. godz. 13:00 w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.


Porządek spotkania:
1. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych w zakresie sportu, turystyki, promocji i organizacji pozarządowych.
2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
3. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
4. Zakończenie.


Przewodniczący Komisji
Piotr Kamiński

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński, data: 2015-11-19
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

  Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 26 listopada 2015 r. godz. 11:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.


Porządek spotkania:
1.Funkcjonowanie opieki paliatywnej i długoterminowej w powiecie sępoleńskim.
2. Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
4. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
5. Zakończenie.


Przewodniczący Komisji
Zofia Krzemińska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska, data: 2015-11-19
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
 

    Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 17 listopada 2015 r. (wtorek) o godz. 1300  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).  

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Przyjęcie informacji o Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
2. Omówienie działalności Powiatu w dziedzinie sportu, turystyki i promocji.
3. Informacja o funkcjonowaniu szkół dla dorosłych prowadzonych przez Powiat.
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
5. Sprawy różne.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2015-11-09
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

   Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  16 listopada br. (poniedziałek) o godz.  13:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).  

   W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Informacja o zasobie nieruchomości stanowiących własność Powiatu oraz Skarbu Państwa.
 2. Informacja o  przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg.
 3. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke, data: 2015-11-09
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

 Komisja Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 29 października 2015 r.   godz. 1300 w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

  Porządek spotkania:

    1. Informacja o realizacji budżetu i zadań oświatowych za rok szkolny 2014-2015.

    2. Analiza wykorzystania środków budżetowych na inwestycje drogowe za 2014 rok.

3. Realizacja wspólnych przedsięwzięć powiatu i gmin w zakresie robót drogowych.

4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

6. Zakończenie.

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński, data: 2015-10-21
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

  Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 29 października 2015 r.  godz. 1000 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

1. Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

2. Współpraca PCPR z ośrodkami pomocy społecznej w powiecie sępoleńskim.

3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

5. Zakończenie.

             Przewodnicząca  Komisji

Zofia Krzemińska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska, data: 2015-10-16
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 20 października 2015 r. (wtorek) o godz. 1300  na sali sesyjnej (11a) im. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Kraj.

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Sępoleńskim za rok szkolny

    2014/2015 (m.in. wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych).

2. Przedstawienie osiągnięć szkół w roku szkolnym 2014/2015.

3. Informacja Zarządu Powiatu na temat pomocy materialnej dla uczniów (stypendia).

4. Wstępne sformułowanie wniosków budżetowych dotyczących szkół prowadzonych przez powiat na rok 2016.

5. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

6. Sprawy różne.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2015-10-12
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

 Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  19 października br. (poniedziałek) o godz.  13 00  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).  

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim.

2. Sprawy wniesione.

 

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke, data: 2015-10-12
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

  Komisja Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 24 września 2015 r.   godz. 1300 w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku.

2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

4. Zakończenie.

             Przewodniczący  Komisji

                                                                        Piotr Kamiński

 • autor: Pzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Piotr Kamiński, data: 2015-09-14
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

   Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 24 września 2015 r.  godz. 1000 w CAPOW w Więcborku, przy Al.600-lecia9.

 Porządek spotkania:

1.Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2015 roku.

2. Funkcjonowanie szkolnictwa specjalnego w Powiecie (edukacja i terapia osób z autyzmem).

3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

5. Zakończenie.

             Przewodnicząca  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska, data: 2015-09-14
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

     Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 17 września 2015 r. (czwartek) o godz. 730 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Informacja o ostatecznych wynikach naboru do szkół powiatowych.

2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2015 r.

3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

4. Sprawy różne.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2015-09-08
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

 Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  14 września br. (poniedziałek) o godz.  1000  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).  

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015 r.

2. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Frőhlke

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke, data: 2015-09-08
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

        Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 27 sierpnia godz. 13:00 w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.


Porządek spotkania:
1. Analiza wydatków związanych z działalnością szpitala powiatowego.
2. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych w zakresie oświaty za I półrocze 2015 roku.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
4. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
5. Zakończenie.

 

    Przewodnicząca Komisji

                                                                             Zofia Krzemińska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Zofia Krzemińska, data: 2015-08-13
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

        Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 27 sierpnia godz. 9:30 w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.


Porządek spotkania:
I część posiedzenia godz. 9:30 -10:30- WTZ -Plac Wolności (9:30.-10:00)
1.Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim . Zasady funkcjonowania.


II część posiedzenia godz. 10:30-12:30 biuro Rady Powiatu
2. Informacja o przygotowaniu szkół powiatowych do nowego roku szkolnego.
3. Sprawozdanie z działalności szpitala powiatowego
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
5. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
6. Zakończenie.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Zofia Krzemińska

 • autor: Zastępca Przewodniczącego Komisji Zdrowia I Pomocy Społecznej Zofia Krzemińska , data: 2015-08-12
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

     Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 18 sierpnia 2015 r. (wtorek) o godz. 1300 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).


W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Informacja o przygotowaniu szkół powiatowych do nowego roku szkolnego.

2. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu naboru do klas pierwszych szkół  ponadgimnazjalnych.

3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

4. Sprawy różne.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2015-08-03
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  17 sierpnia br. (poniedziałek) o godz.  1000  na sali sesyjnej (11a) im. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

I część wspólne posiedzenie z Zarządem Powiatu godz. 10:00

 1. Informacja na temat organizacji transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu sępoleńskiego od 1 stycznia 2017 roku.

II część godz. 11:30

 1. Przyjęcie informacji na temat realizacji inwestycji w obiektach oświatowych.
 2. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Piotr Kamiński

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Piotr Kamiński , data: 2015-08-03
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

          Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które    odbędzie     się      dnia     29 czerwca (poniedziałek  )   o   godz. 13 00    w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

1. Informacja o wykorzystaniu  środków finansowych przeznaczonych na działalność organizacji pozarządowych i stowarzyszeń za 2014 rok.

2. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych w zakresie gospodarki leśnej.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2015 roku.

4. Sprawy wniesione.    

5. Zakończenie

                        

                                                                     Przewodnicząca Komisji

                                                                             Zofia Krzemińska


 

 • autor: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Zofia Krzemińska, data: 2015-06-22
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

     Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 24 czerwca  (środa)  o  godz. 1000 w biurze rady powiatu p. 62

Porządek spotkania:                             

 1. Przyjęcie informacji na temat stanu sanitarnego Powiatu Sępoleńskiego za rok 2014.
 2. Informacja na temat zabezpieczenia specjalistycznych świadczeń medycznych w powiecie sępoleńskim przez Novum –Med.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
 5. Zakończenie.          

        Przewodnicząca Komisji

                                                                               Lucyna Suchomska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska, data: 2015-06-17
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 23 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 1300 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewidywane są:

1. Zapoznanie się z projektami arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych powiatu na rok 2015/2016.

2. Sprawozdanie z działalności LGD Nasza Krajna.

3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

4. Sprawy różne.

 

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2015-06-12
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  22 czerwca br. (poniedziałek) o godz.  1300  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sępoleńskiego za 2013-2014 rok.
 2. Informacja na temat realizacji spraw należących do kompetencji Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
 3. Sprawozdanie z działalności LGD Nasza Krajna.
 4. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Piotr Kamiński

                                                                                                                              

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Piotr Kamiński , data: 2015-06-08
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

    Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które  odbędzie  siędnia  28 maja (czwartek )   o   godz .13 00    w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Analiza planowanych wydatków pomocy społecznej realizowanych przez PCPR oraz planu potrzeb.
 2. Analiza wydatków z realizacji zadań PZdsON.
 3. Analiza wydatków domów pomocy, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka.
 4. Nakłady na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.
 6. Sprawy wniesione.

                                                                                                                                                                                                                                      Przewodnicząca Komisji

                                                                             Zofia Krzemińska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Zofia Krzemińska, data: 2015-05-22
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

   Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 21 maja  (czwartek)  o  godz. 1000 w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Kraj., ul. Podgórna 2, 89-430 Kamień Kraj.

 Porządek spotkania:

 1. Przyjęce sprawozdań z działalności: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej, Rodzinnego Domu Dziecka oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 2. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
 3. Zakończenie.

                       

        Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Lucyna Suchomska, data: 2015-05-13
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 19 maja 2015 r. (wtorek) o godz.1300   w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Wstępne zapoznanie się Komisji z projektami arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych powiatu na rok 2015\2016.

2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

3. Sprawy różne.

 

 

Przewodnicząca Komisji

Dorota Witkowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2015-05-12
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

 Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  18 maja br. (poniedziałek) o godz.  1300  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

 W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Stan techniczny obiektów, w których świadczona jest opieka społeczna.
 2. Sprawy wniesione.

 

Przewodniczący Komisji

Piotr Kamiński

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Piotr Kamiński , data: 2015-05-07
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

      Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które  odbędzie  się      dnia  23 kwietnia (czwartek )   o   godz .13 00    w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
3. Przyjęcie informacji na temat kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych.
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2015 roku.
5. Sprawy wniesione.
6. Zakończenie.

                                                                                                                                                                                           Przewodnicząca Komisji

                                                                             Zofia Krzemińska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Zofia Krzemińska, data: 2015-04-14
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

   Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 16 kwietnia  (czwartek)  o  godz. 1000 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim (pokój 62).

 Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2014.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej na terenie powiatu sępoleńskiego.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

                       

        Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska, data: 2015-04-09
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 14 kwietnia 2015 r. (wtorek) o godz.1300   w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).
 

  W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:


1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
2. Analiza kosztów funkcjonowania szkół powiatowych w roku 2014 na podstawie wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego.
3. Informacja na temat organizacji egzaminów zawodowych w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych.
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

                                                                                   Dorota Witkowska  

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2015-04-07
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

   Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  13 kwietnia br. (poniedziałek) o godz.  900  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

 

 W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
 3. Informacja o stanie dróg po okresie zimowym.
 4. Sprawy wniesione.

 

Przewodniczący Komisji

Piotr Kamiński

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Piotr Kamiński , data: 2015-04-07
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

   Uprzejmie  zapraszam na posiedzenie  Komisji  Rewizyjnej Rady  Powiatu, które odbędzie się  dnia 9 kwietnia 2015 r.  (czwartek ) o godz. 14:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
 2. Wydanie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu za wykonanie budżetu 2014 r. wraz z wnioskiem absolutoryjnym.
 3. Przyjęcie informacji na temat wniosków pokontrolnych.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Henryk Pawlina

 • autor: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Pawlina, data: 2015-04-03
Posiedzenie stałych komisji Rady Powiatu

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenia komisji:Komisji   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, Komisji Edukacji, Kultury, Komisji Infrastruktury i Gospodarki, Komisji Budżetu i Finansów  które  odbędzie   się   dnia 26 marca  ( czwartek  ) o godz. 1400 w sali sesyjnej 11 im. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Kraj.

Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015-2027.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2015 r.
 3. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

 • autor: Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, data: 2015-03-17
Posiedzenie stałych komisji Rady Powiatu

   Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenia komisji :Komisji   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, Komisji Edukacji, Kultury, Komisji Infrastruktury i Gospodarki, Komisji Budżetu i Finansów  które  odbędzie   się   dnia 13 marca  ( piątek ) o godz. 1400 w sali sesyjnej 11 aim. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Kraj.

 Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie Programu Postępowania Naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015-2017
 2. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

 • autor: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart, data: 2015-03-10
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Statutowej

  Uprzejmie zapraszam na   posiedzenie Komisji Statutowej, które odbędzie się dnia  16 marca 2015 r. (poniedziałek ) o  godz. 1600  w   biurze  Rady Powiatu (pokój 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.
 2. Inne sprawy wniesione, wolne wnioski.
 3. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

    Bernard Orłowski

 • autor: Przewodniczący Komisji Statutowej Bernard Orłowski, data: 2015-03-06
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

   Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 19 marca (czwartek)  o  godz. 1030 w szpitalu powiatowym w Więcborku, ul. Mickiewicza  22.

Porządek spotkania:

 1. Informacja o zaawansowaniu prac związanych z rozbudową szpitala powiatowego.
 2. Informacja o wysokości otrzymanych środków zewnętrznych, złożonych wniosków oraz efektach ich realizacji w latach 2014-2015.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

                      

        Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Lucyna Suchomska , data: 2015-03-10
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 17 marca 2015 r. (wtorek) o godz. 1300   w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Przyjęcie informacji o wysokości otrzymanych środków zewnętrznych, złożonych wnioskach oraz o efektach ich realizacji w latach 2014-2015.
2. Przyjęcie informacji o zaawansowaniu prac związanych z rozbudową szpitala powiatowego.
3. Omówienie funkcjonowania klas mundurowych w liceach powiatowych - dyrektorzy szkół.
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

                                                                                   Dorota Witkowska  

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2015-03-09
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  16 marca br. (poniedziałek) o godz.  900  w Szpitalu Powiatowym im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku.
 

 W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie informacji o zaawansowaniu prac związanych z rozbudową szpitala powiatowego.
 2. Informacja o wysokości otrzymanych środków  zewnętrznych, złożonych wniosków oraz o efektach ich realizacji w latach 2014-2015.
 3. Informacja o działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 4. Zaopiniowanie uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Piotr Kamiński

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Piotr Kamiński , data: 2015-03-09
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

      Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które  odbędzie  się      dnia     26 lutego (czwartek )   o   godz .13 00    w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Realizacja dochodów i wydatków w zadaniach Powiatowego Urzędu Pracy.                               
 2. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji projektów finansowanych ze   środków UE i środków zewnętrznych.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

                                              Przewodnicząca Komisji

                                                                             Zofia Krzemińska

 

 • autor: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Zofia Krzemińska, data: 2015-02-16
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

        Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 19 lutego  (czwartek)  o  godz. 1000 w pokoju nr 62 w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

 1. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w 2014 roku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.                            

        Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska, data: 2015-02-12
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 17 lutego 2015 r. (wtorek) o godz. 1000 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

I część (część wyjazdowa)  Wyjazd nastąpi po sprawdzeniu obecności w biurze Rady Powiatu
1. Zapoznanie się Komisji z warunkami pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Zespołu Szkół nr 2  w Sępólnie Krajeńskim.

II część (biuro Rady Powiatu (pokój nr 62)
1. Omówienie propozycji dotyczących zmian w organizacji szkół.
2. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie rejestracji osób  bezrobotnych  absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w latach 2010-2014.

3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

                                                                                   Dorota Witkowska  

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2015-02-09
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  16 lutego br. (poniedziałek) o godz.  9:00  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

 W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w 2014 r.
 2. Informacja na temat sytuacji finansowej powiatu sępoleńskiego.
 3. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Piotr Kamiński

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Piotr Kamiński , data: 2015-02-09
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

   

     Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się dnia 29 stycznia  (czwartek)  o godz. 13:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
 

W porządku posiedzenia przewiduje się:

1. Przyjęcie sprawozdania Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli  i Porządku Publicznego.

2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji.

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Powiatu.

4. Sprawy wniesione.

5. Zakończenie.

                                              Przewodnicząca Komisji

                                                                             Zofia Krzemińska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Zofia Krzemińska, data: 2015-01-21
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

   Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się  dnia 26 stycznia (poniedziałek)  o  godz. 1000 w pokoju nr 62 w Sępólnie Krajeńskim.

 Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie sprawozdania Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa obywateli  i Porządku Publicznego.
 2. Ustalenie planu pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2015 rok.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

                                

        Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska, data: 2015-01-19
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

 Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 20 stycznia 2015 r. (wtorek) o godz.800   w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Informacja Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2014.

2. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2015.

3. Omówienie propozycji działań zmierzających do zmniejszenia kosztów funkcjonowania szkół powiatowych.

4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

                                                                                   Dorota Witkowska  

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2015-01-13
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

   Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  19 stycznia br. (poniedziałek) o godzinie 8:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 r.
 2. Przyjęcie informacji Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za 2014 r.
 3. Przyjęcie informacji Powiatowej Komendy Policji o realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
 4. Przyjęcie informacji z  realizacji  zadań  przez  Państwową Powiatową Straż Pożarną i Ochotniczą Straż Pożarną.
 5. Przedstawienie informacji Krajeńskiego Parku Krajobrazowego nt. obszarów wyłączonych spod obowiązujących zakazów oraz o lokalizacji siedziby KPK.
 6. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji

Piotr Kamiński

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Piotr Kamiński , data: 2015-01-12
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Statutowej

           Uprzejmie zapraszam na   posiedzenie Komisji Statutowej, które odbędzie się dnia  17 grudnia 2014 r. (środa) o  godz. 09:00  w  biurze  Rady Powiatu (pokój 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie
 2. Inne sprawy wniesione, wolne wnioski.
 3. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

    Bernard Orłowski

 • autor: Przewodniczący Komisji Statutowej Bernard Orłowski, data: 2014-12-10
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

    Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się dnia 11 grudnia (czwartek)  o godz. 9:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

I część godz.  900

 1. Zaopiniowanie  projektu  budżetu Powiatu na 2015 r.
 2. Zatwierdzenie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015-2027.
 3. Sprawy wniesione , wolne wnioski

II część godz. 1100

 1. Spotkanie z Przewodniczącymi Komisji Stałych Rady Powiatu w sprawie wniosków do budżetu.
 2. Zakończenie.

                                              Przewodnicząca Komisji

                                                                             Zofia Krzemińska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Zofia Krzemińska, data: 2014-12-03
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się  dnia 5 grudnia (piątek)  o  godz. 9:00 w pokoju nr 53 (gabinet Dyrektora PUP) w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

 1. Przedstawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015 - 2027.
 2. Przedstawienie budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2015 rok.
 3. Wypracowanie wniosków budżetowych, przedstawienie opinii do w.w. projektów .
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
 6. Zakończenie

        Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

   Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  10 grudnia o godzinie 9:00w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przedstawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015 -2027 oraz projektu budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2015 rok.
 2. Wypracowanie wniosków budżetowych, przedstawienie opinii do w.w. projektów.
 3. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie

 

Przewodniczący Komisji

Piotr Kamiński

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Piotr Kamiński , data: 2014-12-03
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

    Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia  9 grudnia  2014 r. (wtorek ) o godz. 11:00 w  biurze rady powiatu.

 1. Przedstawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015 -2027 oraz projektu budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2015 rok.
 2. Wypracowanie wniosków budżetowych, przedstawienie opinii do w.w. projektów.
 3. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                           Dorota Witkowska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska , data: 2014-12-02
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się dnia 28 października (wtorek )  o godz . 1300 w pokoju nr 62 biura Rady Powiatu.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych na realizację inwestycji w zakresie oświaty w roku 2014.
 2. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmian w budżecie roku 2014.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się dnia 28 października (wtorek )  o godz . 1300 w pokoju nr 62 biura Rady Powiatu.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych na realizację inwestycji w zakresie oświaty w roku 2014.
 2. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmian w budżecie roku 2014.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się dnia 28 października (wtorek )  o godz . 1300 w pokoju nr 62 biura Rady Powiatu.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych na realizację inwestycji w zakresie oświaty w roku 2014.
 2. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmian w budżecie roku 2014.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Kazimierz Fiałkowski, data: 2014-10-23
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

       Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  24 października 2014 r. o godzinie 11:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie do zimowego utrzymania dróg.
 2. Podsumowanie 4-letniej działalności Komisji Infrastruktury i Gospodarki.
 3. Przygotowanie sprawozdania Komisji.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz, data: 2014-10-17
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia  23 października 2014 r. (czwartek ) o godz. 11:00 w biurze rady powiatu.

Porządek obrad:

 1. Informacja o stanie oświaty szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Sępoleński za rok szkolny 2013/2014 (m. in. wyniki egzaminów maturalnych  2014).
 2. Przedstawienia osiągnięć szkół w roku szk. 2013/2014- wystąpienie dyrektorów placówek oświatowych.
 3. Przedstawienie wniosków budżetowych dotyczących szkół prowadzonych przez powiat na rok 2015 - wystąpienie dyrektorów placówek oświatowych.
 4. Podsumowanie pracy komisji w roku 2014.
 5. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

Iwona Bonecka

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Iwona Bonecka, data: 2014-10-15
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie się dnia 22 października o godz. 9:00w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 2. Podsumowanie pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w IV kadencji Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie

        Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska, data: 2014-10-15
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się dnia 23 września (wtorek )  o godz . 1200 w pokoju nr 62 biura Rady Powiatu.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Informacja o zabezpieczeniu środków  finansowych na akcję zimową dróg powiatowych.
 2.  Przyjęcie informacji o wykorzystaniu budżetu w I półroczu za rok 2014.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały o zmianę budżetu w roku 2014.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Kazimierz Fiałkowski, data: 2014-09-15
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

          Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  22 września 2014 r. o godzinie 11:00  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 r.
 2. Przyjęcie informacji o wydanych pozwoleniach wodno-prawnych na terenie powiatu.
 3. Przyjęcie informacji o planowanych inwestycjach w 2014 roku.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz, data: 2014-09-12
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia  18 września 2014 r. (czwartek ) o godz. 12:00 w biurze Rady Powiatu.

Porządek obrad:
1.       Informacja o ostatecznych wynikach naboru do szkół powiatowych.
2.       Informacja Zarządu Powiatu na temat pomocy materialnej dla uczniów (stypendia)
3.       Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2014 roku.
4.       Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
5.       Przedstawienie informacji z działalności  powiatowego koordynatora sportu w latach 2013-2014. 
6.       Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

Iwona Bonecka

 

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Iwona Bonecka, data: 2014-09-10
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie  się   dnia 17 września  godz. 9:00 w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

I część posiedzenia godz. 9:00-11:00 - Biuro Rady

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2014 roku.
2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

II część posiedzenia godz. 11:00-12:00 Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

3. Wizyta w Rodzinnym Domu Dziecka.
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
5. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
6. Zakończenie.            

        Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska, data: 2014-09-08
Zaproszenie

    Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 21 sierpnia 2014 r. (czwartek ) o godz. 0900 w  biurze rady powiatu.

W porządku posiedzenia Komisji przewidywane są:

 1. Informacja o przygotowaniu szkół powiatowych do nowego roku szkolnego.
 2. Bieżąca informacja Zarządu Powiatu o przebiegu naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie.

                                            Przewodnicząca Komisji

                                            mgr Iwona Bonecka

                                                       

 • data: 2014-08-14
Zaproszenie

          Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  22 sierpnia 2014 r. o godzinie 1200 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. 

              W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie informacji o przygotowaniu szkół powiatowych do nowego roku szkolnego.
 2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj.
 3. Przyjęcie informacji Wydziału Geodezji, w zakresie gospodarowania nieruchomościami powiatu.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

 • data: 2014-08-14
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie się dnia 20 sierpnia o godz. 9:00 w sali im. L. Prądzyńskiego nr 11A w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

I część posiedzenia godz. 9:00

 1. Podsumowanie rozbudowy Szpitala.
 2. Informacja Zarządu Powiatu na temat analizy finansowej spółki.

II część posiedzenia

 1. Przyjęcie informacji o przygotowaniu szkół powiatowych do nowego roku szkolnego.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

        Przewodnicząca Komisji

                                                                               Lucyna Suchomska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska, data: 2014-08-13
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

    Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się dnia  24 czerwca (wtorek ) o godz. 12:00  w sali im. L. Prądzyńskiego nr 11A w Sępólnie Krajeńskim.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych w budżecie w roku 2014 na działalność organizacji i stowarzyszeń oraz kultury fizycznej i sportu.
 2. Zaopiniowanie uchwał na sesję.
 3. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych w zakresie gospodarki leśnej.
 4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.
 5. Sprawy wniesione.
 6. Zakończenie.

                                              Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Kazimierz Fiałkowski, data: 2014-06-13
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

     Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  23 czerwca 2014 r. o godz. 10:00 w gabinecie Starosty pokój nr 37.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przedstawienie informacji na temat rolnictwa i leśnictwa w powiecie sępoleńskim z perspektywą na 2014-2019 r.
 2. Stan sanitarny Powiatu Sępoleńskiego za rok 2014.
 3. Opiniowanie uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz, data: 2014-06-13
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 12 czerwca 2014 r. (czwartek ) o godz. 08:00 w gabinecie Starosty pokój nr 37.

W porządku posiedzenia Komisji przewidywane są:

 1. Zapoznanie się z wnioskami z arkuszami organizacyjnymi placówek oświatowych powiatu na rok szkolny 2014/2015.
 2. Wstępna informacja Zarządu Powiatu o planowanym naborze do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych uwzględniająca rodzaj szkół i profile kształcenia – na podstawie arkuszy organizacyjnych szkół.
 3. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie.

Przewodnicząca Komisji

Iwona Bonecka

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Iwona Bonecka, data: 2014-06-05
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

   Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 18 czerwca   godz. 09:00  w sali im. L. Prądzyńskiego nr 11A w Sępólnie Krajeńskim

Porządek spotkania:

I część posiedzenia godz. 9:00

1. Omówienie procedury  zakładania niebieskiej karty oraz umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

II część posiedzenia godz. 10:30

1. Przyjęcie informacji na temat stanu sanitarnego Powiatu Sępoleńskiego za rok 2013.

2. Przyjęcie informacji na temat działalności organizacji i stowarzyszeń działających na terenie powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu za rok 2013 i bieżący.

3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

5. Zakończenie.

        Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska, data: 2014-06-02
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się   dnia 27 maja 2014 r. (wtorek )  o godz . 13 00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

1. Informacja o wykorzystaniu środków  finansowych za 4 miesiące roku 2014 w szeroko pojętej działalności PCPR.
2. Zaopiniowanie uchwał na sesję.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie roku 2014.
4. Sprawy wniesione.
5. Zakończenie.

                                              Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Kazimierz Fiałkowski, data: 2014-05-19
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki, które odbędzie się dnia 23 maja 2014 r. o godzinie 1200 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Analiza stanu budynków w których świadczona jest pomoc społeczna pod kątem technicznym, funkcjonalnym, estetycznym, przeciwpożarowym, sanitarnym.
2. Informacja z działalności spółek wodnych w ramach przyznawanych środków powiatowych.
3. Sprawy wniesione.
4. Zakończenie. 

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz, data: 2014-05-15
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 22 maja 2014 r. (czwartek ) o godz. 13:30 w sali sesyjnej im. L. Prądzyńskiego nr 11A.

W porządku posiedzenia Komisji przewidywane są:

I część spotkania 13:30 - sala sesyjna
1. Spotkanie z przedstawicielami rad pedagogicznych powiatowych szkół ponadgimnazjalnych.

II część posiedzenia
2. Przegląd kierunków kształcenia zawodowego w placówkach szkolnych podległych powiatowi w stosunku do oczekiwań rynku pracy.
3. Informacja o zadaniach związanych z promocją Powiatu Sępoleńskiego w dziedzinie turystycznej i kulturalnej.
4. Zaopiniowanie sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013.
5. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie

Przewodnicząca Komisji

mgr Iwona Bonecka

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Iwona Bonecka, data: 2014-05-15
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 21 maja (środa)  godz. 11 00 w biurze Rady Powiatu, pok. nr 62.

Porządek spotkania:

1. Przyjęcie sprawozdań z działalności Domów Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Rodzinnego Domu Dziecka oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

2. Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

5. Zakończenie.

                                                                                                Przewodnicząca Komisji

                                                                                    Lucyna Suchomska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska, data: 2014-05-14
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się   dnia 29 kwietnia 2014 r. (wtorek) o godzinie 12:00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie roku 2014.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Kazimierz Fiałkowski, data: 2014-04-22
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

     Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  25 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.(pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
 3. Ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz, data: 2014-04-18
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2014 r. (czwartek ) o godz. 12:00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólno Krajeńskim, pokój nr 62 .

W porządku posiedzenia Komisji przewidywane są:

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za 2013 rok.
 2. Analiza kosztów funkcjonowania szkół powiatowych w roku 2013 na podstawie wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie.

Przewodnicząca Komisji

Iwona Bonecka

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Iwona Bonecka, data: 2014-04-17
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

  Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 23 marca (środa)  godz. 9:00 w biurze Rady Powiatu, pok. nr 62.

 Porządek spotkania:

1. Przyjęcie sprawozdania wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
2. Ocena zasobów pomocy społecznej na terenie powiatu sępoleńskiego.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
5. Zakończenie.

        Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska, data: 2014-04-16
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

         Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 49 statutu Powiatu zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 r. (czwartek)  o godz. 8:30 w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62) w Sępólnie Kr., ul. Kościuszki 11.

Przewidywany porządek posiedzenia:

 1. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za rok 2013 wraz z przyjęciem informacji o stanie mienia Powiatu.
 2. Opracowanie wniosku i projektu uchwały w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
 3. Zatwierdzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego.
 4. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 • autor: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Edward Węglewski, data: 2014-04-03
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się   dnia 25 marca 2014 r. (wtorek) o godzinie 13:00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych za rok 2013 i I kwartał roku 2014 przez Państwowa Powiatową Straż Pożarną
 2. Zaopiniowanie uchwał na sesję.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Kazimierz Fiałkowski, data: 2014-03-18
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

   Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  21 marca 2014 r. o godz. 10:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
 2. Informacja  w  zakresie  realizacji  zadań  przez  Państwową Powiatową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Policję.
 3. Przyjęcie informacji Starosty  z działalności Zarządu Powiatu oraz wykonanie uchwał Zarządu i Rady Powiatu w kontekście działalności Komisji.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz, data: 2014-03-13
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 20 marca 2014 r. (czwartek ) o godz. 10:00 w Liceum Ogólnokształcącym  im. Tadeusza Kotarbińskiego, ul. Młyńska 42 Sępólno Krajeńskie .

W porządku posiedzenia Komisji przewidywane są:

 1. Zapoznanie się Komisji z warunkami pracy Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim
 2. Omówienia funkcjonowania klas mundurowych w liceach powiatowych – dyrektorzy szkół.
 3. Omówienie działalności powiatu w dziedzinie sportu i turystyki.
 4. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych projektów uchwał
  Rady Powiatu.
 5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

mgr Iwona Bonecka

 • autor: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Iwona Bonecka, data: 2014-03-12
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

   Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 19 marca (środa)  godz. 9:00 w biurze Rady Powiatu, pok. nr 62.

Porządek spotkania:

 1. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu (realizacja uchwał Zarządu Powiatu oraz wykonanie uchwał Rady Powiatu podjętych w 2013 roku).
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

        Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska, data: 2014-03-12
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 14 marca 2014r. (piątek) o godz. 9:00 w biurze Rady Powiatuw Sępólnie Krajeńskim.

Przewidywany porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie.
2. Ustalenie wniosków pokontrolnych.
3. Wolne wnioski.
4. Zakończenie.

                                                                       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 • autor: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Edward Węglewski, data: 2014-03-05
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się   dnia 25 lutego 2014 r. (wtorek) o godzinie 13:00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Zaopiniowanie uchwał oświatowych związanych ze zmianami w budżecie.
 2. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych za 2013 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zmian w budżecie na roku 2014.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

 • autor: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Kazimierz Fiałkowski, data: 2014-02-18
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki

   Uprzejmie zapraszam  na  posiedzenie  Komisji Infrastruktury i Gospodarki,  które  odbędzie   się  dnia  21 lutego 2014 r. o godzinie 11:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie informacji dotyczącej Urzędu Pracy o aktywizacji osób bezrobotnych w 2014 r.
 2. Przyjęcie informacji o stanie obiektów powiatowych w kontekście przeprowadzonych kontroli ( PSP, Sanepid).
 3. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie zmiany w organizacji szkół.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

Edward Maziarz

 • autor: Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Edward Maziarz, data: 2014-02-14
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 20 lutego 2014 r. (czwartek) o godz. 11:00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie.

W porządku posiedzenia Komisji przewidywane są:

 1. Zapoznanie się Komisji z warunkami pracy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie (omówienie zmian organizacyjnych, projekty dotyczące wykorzystania infrastruktury szkoły, działania zmierzające do zwiększenia naboru).
 2. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych projektów uchwał Rady Powiatu (w tym utworzenie nowych typów szkół i specjalności).
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie.

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Tomasz Fifielski

 • autor: Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Tomasz Fifielski , data: 2014-02-10
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 19 lutego (środa)  godz. 9:00  w biurze Rady Powiatu, pok. nr 62.

Porządek spotkania:

 1. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz aktywizacji bezrobotnych w 2013 roku.
 2. Szczegółowa analiza przeprowadzonych i opracowanych ankiet dotyczących uzależnień w szkołach ponadgimnazjalnych w naszym powiecie.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

                                                               Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska


 

 • autor: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska, data: 2014-02-12

drukuj całą stronę

Ułatwienia dostępu       
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.